نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رباط کریم

چکیده

غالب مطالعات و پژوهش ها، مرتبط با فرایند های زمین ساختی، بر دگرشکلی ها و حوادث لرزه ای و خطرات ناشی از این رخداد ها در مناطق و نواحی مختلف متمرکز بوده است. اما همچنان که مسلم است در بسیاری از مناطق ما شاهد آسیب های ناشی از فعالیت زمین ساختی بدون رخداد های لرزه ای هستیم. بنابر این برای مطالعه جامع و ارزیابی دقیق تر از فعالیت های زمین ساختی، امروزه مطالعات ریخت زمین ساختی به همراه سایر مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این پژوهش سعی داریم تا با محاسبه بر روی شاخص های ریخت زمین ساختی متعدد در لبه جنوبی البرز مرکزی در محدوده تهران-قزوین و ارزیابی این شاخص ها با توجه به شرایط زمین ساختی و آب و هوائی مناطقی با فعالیت  های زمین ساخت نسبی بالا تر را تعیین نمائیم. این نواحی می توانند مناطقی با میزان پتانسیل خطر بالا در آینده به شمار آیند. در این مطالعه، ما ابتدا مدل ارتفاعی رقومی ناحیه مورد مطالعه را بر اساس نقشه های توپوگرافی متعدد و تصاویر ماهواره ای 30*30 Aster در سیستم اطلاعات جغرافیائی می سازیم. سپس شاخص های ریخت سنجی متعدد را محاسبه و ارزیابی می نماییم.از آن جائی که، میزان ارجحیت این شاخص ها در ارزیابی فعالیت زمین ساخت نسبی یک ناحیه می تواند متقاوت باشد، لذا ما برای پهنه بندی ناحیه به مناطقی با میزان فعالیت زمین ساختی مختلف از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of the high tectonic activity potential regions in the Tehran-Ghazvin area based on Analytical Hierarchy Process (AHP)

نویسنده [English]

  • Noushin Bagha'e

Elite and Young Researchers Club, Islamic Azad University, Rabat Karim Branch

چکیده [English]

The most of previous study about tectonic activities concern to the seismic evidences. But, we observe destroyed region due to tectonic activity without seismic evidences. Therefor for the accurate evaluation of tectonic activity, recently the morphotectonic assessments with other studies are used. Hence, in this research, we try to indicate the areas with the high relative tectonic activity based on assessment of the morphotectonic indices in the southern edge of central Alborz and analysis of these indices according to the tectonic and climate conditions. These areas can be the regions with high potential hazard in future. In this study, first we prepare the Digital elevation model based on the several topography maps in GIS. Then, the morphometric indices are calculated and evaluated. Since the priority value of these indices is different in the evaluation of relative tectonic activity in the area, we use analytical hierarchy method (AHP). Based on these data, the study area divided to several regions with different tectonic activity classes. The most of the subbasins according to the North Tehran fault (specially the central segment of the fault) in the southern edge of the central Alborz indicate the high and very high the tectonic activity. The evidences demonstrate tectonic activity classes 1 and 2 relate to the area between Amamzadeh Davood fault and North Tehran fault. The eastern Taleghan fault zone and the western segment of the Mosha fault in the Northwest of the area correspond with high class of relative tectonic activity. Also, in this research, the results, the final map and morphotectonic assessment indicate the subbasins according to the Ipack fault, Eshtehard fault and Limited regions of the North Ghazvin fault are compatible with high and relatively high classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tectonic activity
  • Morphometric indices
  • Analytical hierarchy
  • Hazard potential
  • Qazvin area