نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشکده علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه ارائه نقشه شدت اصلاح شده مرکالی به روش احتمالی بر اساس مطالعات لرزه زمین ساخت در چهار گوش ماکو است. منطقه مورد مطالعه در گوشه شمال غربی ایران واقع شده است. وقوع چندین زلزله مخرب و وجود گسل­های فعال نشان دهنده سطح بالای لرزه خیزی در این منطقه است. براساس بررسی های لرزه زمین ساختی و مقادیر پارامتر b، همه چشمه های لرزه زای فعال، شناسایی و پارامترهای لرزه ای برای آن ها محاسبه شد. سپس نقشه شدت اصلاح شده مرکالی با استفاده از چهار رابطه کاهندگی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که حداکثر شدت به شکل نواری با روند شمال غرب-جنوب شرق است که سازگاری خوبی با گسل های ایگدیر و بلیکگلو نشان می دهد. نتایج حاضر با نقشه شدت زمین لرزه هایی که در منطقه رخ داده، مطابقت خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Probabilistic zoning of Mercali severity using Ez-Frisk software: a case study of Mako area, northwest of Iran.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadiq Mam Seyedah Och Tepe 1
  • Bahram Akashe 2
  • Mohsen Pourkarmani 2
  • Mohammad Reza Ghaitanchi 3
  • Arezo Dorostian 1

1 Faculty of Geophysics, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Faculty of Earth Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to present the modified Mercalli intensity map in a probabilistic way based on seismic studies in Mako Quadrangle. The studied area is located in the northwest corner of Iran. The occurrence of several destructive earthquakes and the presence of active faults indicate a high level of seismicity in this region. Based on tectonic earthquake surveys and b parameter values, all active seismic springs were identified and seismic parameters were calculated for them. Then the modified Mercalli intensity map was calculated using four reduction relations. The results showed that the maximum intensity is in the form of a strip with a northwest-southeast trend, which shows a good compatibility with the Igdeer and Blikglu faults. The present results are in good agreement with the intensity map of the earthquakes that occurred in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified Mercalli intensity
  • active fault
  • Mako
  • seismic spring
  • attenuation relation