نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مطالعات دیرین ­اقلیم­ شناسی دریای کاسپی نقش مهمی در مطالعه واکنش­ های انسانی در مواجهه با تغییرات محیطی دارد. تطابق پیشروی‌ها و پس‌روی‌های دریای کاسپی در دوره­های پیشروی خوالنین جدید، پس‌روی منگیشلک، پیشروی نئوکاسپی و پس‌روی رویداد 8400 سال قبل ازجمله رخدادهای دیرین اقلیم دریای کاسپی هستند که تقریباً با دوره­ های باستان‌شناختی میان­سنگی قدیم، میان­ سنگی جدید و نوسنگی هم­زمان هستند. این مطالعه تطبیقی، اولین قدم در شناخت تأثیرات محیط بر زندگی جوامع دوران میان­ سنگی و نوسنگی حوزه جنوب شرق دریای کاسپی است. داده­های باستان­شناختی بخصوص داده­ های جانوری نشان می ­دهند که جوامع پیش‌ازتاریخ منطقه مذکور به پیشروی و پس‌روی آب دریا با تغییر در معیشت خود واکنش نشان داده و خود را به‌خوبی با محیط تطابق می­داده ­اند. زیست-محیط منطقه موردمطالعه، ازنظر منابع غذایی غنی و برخوردار بوده است. به همین دلیل به نظر نمی­رسد تغییرات اقلیمی تأثیر زیادی بر استقرار و معیشت آن‌ها داشته باشد. نکته دیگر آن‌که روند نو سنگی‌شدن و آغاز اهلی سازی، تحت تأثیر همین شرایط محیطی، به‌صورت مدیریت گونه ­های وحشی و تولید غذا در سطح پایین قابل توضیح است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing Mesolithic and Neolithic paleo-climatological and archeological data of the south-eastern Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Shakiba Rostamian Omran 1
  • Rahmat Abbas-Nejad Sarasti 2
  • Mohammad Ghamari Fatideh 3

1 Master's student, Department of Archaeology, Faculty of Art and Architecture, Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 Associate Professor, Department of Archeology, Faculty of Art and Architecture, Mazandaran University, Babolsar, Iran

3 Assistant Professor, Archeology Department, Faculty of Art and Architecture, Mazandaran University, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Paleoclimatological studies of the Caspian Sea play an important role in the study of human reactions in the face of environmental changes. The matching of the advances and retreats of the Caspian Sea in the periods of the new Khvalnin advance, the Mengishlek advance, the Neo-Caspian advance, and the aftermath of the event 8400 years ago are among the ancient climatic events of the Caspian Sea, which are almost the same as the archeological periods of the Old Mesolithic, New Mesolithic, and Neolithic. They are at the same time. This comparative study is the first step in understanding the effects of the environment on the life of Mesolithic and Neolithic societies in the southeast of the Caspian Sea. Archaeological data, especially animal data, show that the prehistoric societies of the mentioned region reacted to the advance and retreat of sea water by changing their livelihoods and adapted themselves well to the environment. The environment of the studied area has been rich in terms of food resources. For this reason, climate change does not seem to have a great impact on their settlement and livelihood. Another point is that the process of petrification and the beginning of domestication, under the influence of these environmental conditions, can be explained as the management of wild species and food production at a low level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pleistocene and Holocene
  • advance and retreat of the sea
  • food production
  • southeast Caspian Sea
  • Mesolithic and Neolithic