نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ژئومورفولوژی ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران

2 ژئومورفولوژی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 مهندسی زمین شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

     زمین­لغزش قدیمی، می­تواند در تشکیل یا وقوع زمین­لغزش اثرگذار باشد. هدف این تحقیق، بررسی زمین لغزش های قدیمی قبل از رخداد زمین­لغزش ناشی از زلزلۀ 3/7 ریشتر در سال 1396 در منطقه شمال غرب سرپل­ذهاب (مله کبود) می­باشد. در این تحقیق از شواهد ژئومورفولوژیکی و زمین­شناسی مانند  شکل هندسی و توپوگرافی زمین، حرکت لایه‌های مارن بر رسوبات آبرفتی کواترنر، رسوب‌شناسی و تحلیل لایه‌های زمین‌شناسی و آثار انحلالی سنگ­ها استفاده شده است. شواهد نشان می­دهد که منطقه مورد مطالعه قبل از وقوع لغزش ، توپوگرافی مشابه با محدوده‌های لغزش یافته دارد. در بخش­های بالای این ناهمواری شیب کمتر با پوششی از رسوبات ریزدانه رسی و در بخش­های پایینی شیب بیشتر و از ذرات و سنگ­های درشت‌دانه تشکیل شده است. جابجایی لایه­های زیرین مارن بر روی لایه­های سطحی آبرفتی و کج شدگی آثار انحلالی سنگ­ها از دیگر شواهد وقوع زمین زمین­لغزش­های قدیمی است. لاپیه­ها که باید عمود بر سطح و در جهت بیشترین شیب باشند در جهاتی متفاوت قرارگرفته‌اند که همگی نشان دهنده وقوع زمین‌لغزش‌های قدیمی در محدوده مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Geomorphological and geological evidences of the old landslide in Mele Kabud

نویسندگان [English]

  • Ali Rezapour 1
  • Iraj Jabari 2
  • Kazem Bahrami 3

1 Geomorphology, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Geomorphology, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Geological Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Old landslides can be effective in the formation or occurrence of landslides. The purpose of this research is to investigate the old landslides before the landslide caused by the Richter 7.3 earthquake in 2016 in the northwestern region of Sarpol-Zahab (Melleh Kabud).In this research, geomorphological and geological evidences such as the geometric shape and topography of the earth, the movement of marl layers on Quaternary alluvial sediments, sedimentology and the analysis of geological layers and the effects of rock dissolution have been used.In the upper parts of this unevenness, the slope is less with a cover of fine-grained clay sediments, and in the lower parts of the slope, it is more composed of particles and coarse-grained stones. The displacement of the lower layers of marl on the surface layers of alluvium and the tilting of the effects of dissolution of rocks are other evidences of the occurrence of old landslides.The lapias, which should be perpendicular to the surface and in the direction of the greatest slope, are located in different directions, which all indicate the occurrence of old landslides in the investigated area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Old landslide
  • Mele Kabud landslide
  • geomorphological and geological evidence