نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشکده علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زلزله یکی از خطرات طبیعی است که طی سال‌ها باعث تلفات و خسارات مالی زیادی در سراسر جهان شده است. به همین دلیل است که تجزیه‌وتحلیل خطر زلزله باید با جدّیّت بیشتری مطالعه شود. ایران در یکی از مناطق لرزه‌خیز جهان، کمربند هیمالیا‌ـ آلپ، قرار دارد که هر ساله زلزله‌های زیادی در آن رخ می‌دهد. تابع شدت آریاس، به منزله یکی از پارامترهای مهم زمین‌لرزه، به تجزیه‌وتحلیل خطر لرزه‌ای کمک می‌کند و می‌تواند برای برآورد عملکرد سازه، پایداری دامنه‏ها، و روانگرایی در طول زلزله مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، ضمن تحلیل زمین‌ساختی و لرزه‌زمین‌ساختی گستره خوی در شمال غرب ایران، پهنه‌بندی شدت زمین‌لرزه بر اساس روش آریاس صورت گرفت. مقادیر عددی شدت آریاس برای دوره بازگشت‌های 475 و 975 و 2475 ساله به صورت نقشه‌های هم‌پتانسیل تهیه شد. در تحلیل‌ها، اثر تغییرات رسوبات کواترنری نیز لحاظ شد. به طور کاملاً مشهود، شدت زمین‌لرزه، جدای از فاصله از گسل، از تغییرات سرعت موج برشی تأثیر می‌پذیرد؛ به نحوی که با فاصله از چشمه لرزه‌زا، در مناطقی با ضخامت بالای رسوبات کواترنری، حتی افزایش نیز می‏یابد. این موضوع بازگوکننده اثر شرایط زمین‌شناسی در برآورد پارامتر‌های وابسته به زمین‌لرزه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Arias intensity zoning and the effect of Quaternary sediments on its changes, a case study: Khuy Range

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Javadi Dogaha 1
  • Bahram Akashe 2
  • Mohsen Pourkarmani 2
  • Mohammad Reza Ghaitanchi 3
  • Arezo Dorostian 1

1 Faculty of Geophysics, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Faculty of Earth Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Earthquake is one of the natural hazards that has caused many casualties and financial losses all over the world over the years. This is the reason why earthquake risk analysis should be studied more seriously. Iran is located in one of the seismic regions of the world, the Himalaya-Alps belt, where many earthquakes occur every year. Arias intensity function, as one of the important earthquake parameters, helps in seismic risk analysis and can be used to estimate structure performance, slope stability, and liquefaction during earthquakes. In this study, along with the tectonic and seismological analysis of Khoi area in the northwest of Iran, earthquake intensity zoning was done based on the Arias method. Numerical values of Arias intensity for return periods of 475, 975 and 2475 years were prepared in the form of equipotential maps. In the analysis, the effect of Quaternary sediment changes was also considered. Quite evidently, earthquake intensity is affected by changes in shear wave velocity, apart from distance from the fault; In such a way that with the distance from the seismic source, in areas with high thickness of Quaternary sediments, it even increases. This issue tells the effect of geological conditions in the estimation of parameters related to earthquakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arias intensity
  • earthquake
  • return period
  • shear wave speed
  • seismic spring